De Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie

Site plateforme d’information et de diffusion du partenariat entre le CPAS et la Coordination Sociale de Schaerbeek

Focus Op > Onze campagnes > De rechten en de plichten van de huurders en de eigenaars > DE INDEXAANPASSING VAN DE HUUR >
Nieuws
27 Juni
Een nieuw begin, nieuwe bouwnormen, een nog dynamischere aanpak van het rusthuisleven ... Dat zijn de kenmerken van de nieuwe "Kriekenboomgaard". Op maandag 18 juni ontvangt het nieuwe rust- (en (...)
«Actua»
21 Juni
De Zonale Ontmoetingen zijn momenteel het belangrijkste evenement van de CSSA, gevraagd door de sociale werkers die hebben deelgenomen aan het colloquium « OCMW - Verenigingen : gevaarlijke (...)
«Actua»

DE INDEXAANPASSING VAN DE HUUR

De indexaanpassing is de maandelijkse aanpassing van de huur aan de levensduurte.

Wanneer mag ze gevraagd worden ?

De indexaanpassing mag aan de huurder gevraagd worden op de datum van de verjaring van de begindatum van het contract, dit wil zeggen het ogenblik dat de huurder de woning betrekt en dit, zelfs als het contract het niet voorziet. Maar het contract zou expliciet kunnen voorzien dat er geen indexatie zal plaatsvinden.

Drie woorden van woordenschat vooraleer we beginnen te rekenen ! Basishuur : huur vermeld op het huurcontract zonder de lasten. Nieuwe index : gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van het contract. Basisindex : index van de maand die voorafgaat aan de maand van de ondertekening van het contract.

Hoe het geïndexeerd huurbedrag berekenen ?

De indexaanpassing wordt berekend met de gezondheidsindex : Basishuur X Nieuwe index

Drie periodes om te onthouden :
- De contracten voor 28/02/1991 : de indexaanpassing gebeurt enkel als het contract het voorziet.
- De contracten vanaf 28/02/1991 : de huur mag geïndexeerd worden op de datum van de verjaring van het contract behalve als het contract dit duidelijk uitsluit.
- De contracten vanaf 31/05/1997 : de indexaanpassing gebeurt enkel bij een geschreven contract.

De jaarlijkse indexaanpassing is niet automatisch. De eigenaar moet die schriftelijk vragen. Zij heeft geen retroactief effect behalve voor de 3 maanden die voorafgaan aan het versturen van de aanvraag. De huur die dient om de berekening te maken mag nooit de kosten en lasten die door de huurder moeten betaald worden bevatten.

N.B.:

Goed om weten : Hoe ken ik de gezondheidsindex ? De meest recente index kan worden bekomen op het antwoordapparaat van het Ministerie voor economische Zaken op 02/206.56.41 of ind@mineco.fgov.be