CASS-CSSA Directory

Foyer Shekina

83
Eugène Demolderlaan
1030
SCHAARBEEK
02 241 47 41 (24 uur per dag)
'Service d'accueil et d'aide éducative (SAAE)' - Residentiële opvang en begeleiding van kinderen en jongeren (studiebegeleiding, sociaal-pedagogische begeleiding, enz.) - Aandacht voor de mogelijke terugkeer naar huis (sociaal-educatieve werking met het gezin)
Target audience: Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar en hun gezinsleden
Openingsuren: Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 17 uur
Comment prendre contact ?: Via doorverwijzing
Accès PMR: Non
Membre de la Coordination Sociale de Schaerbeek: Non
Type de reconnaissance: - Gemandateerd door de 'Service d'Aide à la Jeunesse', de Jeugdrechtbank of de 'Service de Protection Judiciaire' - Capaciteit: 15 kinderen en jongeren
FR