• 02 435 51 38 | 02 435 51 39
 • Voorstelling

   

  De CSSA is het partnership tussen het OCMW van Schaarbeek en de Sociale Coördinatie van Schaarbeek (SCS, de coördinatie van de Schaarbeekse verenigingen die een veertigtal vzw’s en gemeentelijke diensten verenigt). De CSSA werd in 2004 opgericht met de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die een subsidie toekent aan OCMW’s die hun coördinatiewerk met de verenigingen van de gemeente willen versterken.

  Dit partnership laat het OCMW van Schaarbeek en de private en publieke sociale spelers toe samen te werken ten gunste van de meest kwetsbaren onder de Schaarbeekse bevolking.

  De CSSA heeft als maatschappelijk doel samen na te denken en in overleg acties te ondernemen om in Schaarbeek de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Alle organisaties die bij het maatschappelijk doel van de CSSA betrokken zijn, mogen vragen om aan haar activiteiten deel te nemen.

  De CSSA heeft de volgende opdrachten :

  • Informeren over de sociale actualiteit en over de middelen van het netwerk,
  • Het sociale werk in het netwerk ondersteunen en uitbouwen om de begeleiding van de begunstigden te verbeteren door de samenwerking en samenhang tussen publieke spelers en spelers uit het verenigingsleven te versterken,
  • De bevoegde autoriteiten interpelleren op basis van analyses van sociale problemen waarmee we geconfronteerd worden,
  • Gemeenschappelijke armoedebestrijdingsacties uitwerken,
  • Gemeenschappelijke opleidingen organiseren voor de maatschappelijk werkers.

  Le Guide CASS

  Le répertoire des organisations sociales schaerbeekoises

  Accéder au guide

  Ou faites une recherche


  Une news à nous faire partager ?

  Communiquez-la nous

  Inscription Newsletter